Geocaching

är en gratis verklighets- och utomhus-baserad skattjakt. Deltagare försöker hitta gömda behållare, kallade geocacher, genom att använda GPS-aktiverade enheter och sedan dela sina upplevelser online.

Såhär började det!

Vad är innebörden av ordet geocaching?

Ordet Geocaching härstammar från GEO för geografi, och CACHING d.v.s processen att gömma en cache. En cache inom datorsammanhang är information som lagrats i minnet för att det ska vara snabbare att få fram, men uttrycket används även i campingsammanhang och betyder då ett gömställe för att dölja och bevara livsmedel.

Några av de cacher jag har funnit på mina resor.