Båtsman

Jag seglade under några år som båtsman i SXK's Seglarskola.

Båtsmannens uppgift ombord är att sköta det dagliga underhållet på motor, VVS och elsystemet.

Det är båtsmannen som bunkrar diesel och fäskvatten. Tömmer avloppstankarna och ser till att fartyget får landström om så är möjligt då det ligger i hamn.

Båtsmannen leder även arbetet vid ankring, in-och uttag av klyvarbommen samt då lägre broar skall passeras, även sänkning och höjning av stormastens toppstång.

Jag har även varit maskintekniskt ansvarig för Atlanticas vinterservice några år.

För mer information om kurser och seglingsprogram:

http://www.sxkseglarskola.se/

SXK's Seglarskola